به اعلان سپردن (1) بست سوم و (5) بست چهارم واحد تدارکاتی این اداره

haroon
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۱۳:۲

Publish Date

Closing Date

  1. دا فورمه تر ډکولو وروسته د خپلو تحصیلي او کاري تجربې د اسناد سره یوځای همزمانه پر دې ایمیلونو  راولیږی  (To: hr@tveta.gov.af)  و (CC: csc.tvet@iarcsc.gov.af. ستاسو اسنادونه باید تر ۵  ام بی (5Mb) زیات نوی/
  2. این فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری همزمان به این ایمیل آدرس های:     (hr@tveta.gov.af To: ) و (CC: csc.tvet@iarcsc.gov.af) ارسال دارید. حجم این اسناد بیشتر از 5 ام بی (5Mb) نباشد.

دانلود فورم درخواستی برای بست های ذیل 

به اعلان سپردن (1) بست سوم و (5) بست چهارم واحد تدارکاتی این اداره

# عنوان بست رتیه / بست موقیعت تعداد تاریخ ختم لایحه وظایف
1

آمر تدارکات

3 کابل 1 08/05/1399 لایحه وظایف
2

عضو مسلکی تدارکات امور ساختمانی و خدمات مشورتی

4 کابل 1 08/05/1399  لایحه وظایف
3

عضو مسلکی تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

4 کابل 1 08/05/1399  لایحه وظایف
4

عضو مسلکی تسهییل قرار دادهای اجناس و خدمات غیر مشورتی

4 کابل 1 08/05/1399  لایحه وظایف
5

عضو مسلکی تسهییل قرار دادهای امور ساختمانی و خدمات مشورتی

4 کابل 1 08/05/1399  لایحه وظایف
6

عضو مسلکی پلانگذاری و گزارش دهی

4 کابل 1 08/05/1399 لایحه وظایف